Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Consiliului de Etică din cadrul spitalelor publice, durata mandatului de membru permanent sau supleant este de 3 ani.

Fundația HOSPICE Casa Speranței organizează procedura de alegere a Consiliului de Etică în data de 3 Martie 2022 în intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru medici și asistenți medicali.

În cadrul acestui scrutin, personalul Fundației HOSPICE Casa Speranței își va alege următorii reprezentanți în Consiliul de Etică:

  • Reprezentanţi ai corpului medical : 4 membri permanenți și 4 membri supleanți;
  • Reprezentanţi ai asistenţilor medicali: 2 membri permanenți și 2 membri supleanți.

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare departament al spitalului – Fundație – este invitat să propună un medic și un asistent medical, printr-o adresă în atenția Managerului instituției depusă la registatură până la data de 1 Martie 2022, orele 16:00.

Fiecare categorie iși va desemna reprezentanții în Consiliul de Etică, așadar la procesul electoral vor participa doar medici și asistenți medicali angajați ai Fundației HOSPICE Casa Speranței.

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea obseratorilor trebuie înaintată Managerului Fundației HOSPICE Casa Speranței până cel târziu în data de 2 Martie 2022, orele 12:00.

 

Manager Fundația HOSPICE Casa Speranței

MIRELA NEMȚANU