Fundația HOSPICE Casa Speranței, cu sediul în Brașov, Str. Sitei nr. 17A, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere de la Agenția de Protecție a Mediului a autorizației de mediu pentru obiectivul Centrul de Îngrijiri Paliative HOSPICE Casa Speranței, amplasat în Brașov, Str. Sitei nr. 17A.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestații sau sugestii la sediul A.P.M. Brașov, Str. Politehnicii nr. 3, telefon 0268-419013, pe toată perioada de derulare a procedurii.