În perioada 01.10.2019-30.09.2020, Fundația HOSPICE Casa Speranței va implementa, în parteneriat cu Colegiul UCECOM „Spiru Haret” ,  proiectul „Îmbunătățirea stagiilor de instruire clinică prin model norvegian”.
Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, cu un grant total de 29.100 euro.

Scopul proiectului este îmbunătățirea parteneriatului agent economic-școală, astfel că un număr de 3 tutori de instruire practică din cadrul fundației, alături de 6 profesori din partea Colegiului UCECOM „Spiru Haret”,  vor participa, în perioada 25-29.11.2019 la o mobilitate în cadrul scolii Glemmen videregående skol, din Fredrikstad, Norvegia. Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea în parteneriat, de instrumente îmbunătățite pentru instruirea practică a elevilor (memorandum de înțelegere, caiet de practică pentru elevi, acorduri de instruire practică, CDL pentru îngrijirea persoanelor vârstnice) și actualizarea documentelor de evaluare folosite în stagiile de instruire practică, utilizând exemplele de bună practică ale sistemului norvegian.â

În cadrul proiectului, participanții la mobilitate vor beneficia de pregatire lingvistică, pedagogică și culturală.