Postul de lucrator prin arte combinate/ psiholog/ terapeut occupational este disponibil în cadrul Centrului de terapie al Centrului socio-medical de la Adunatii Copaceni al Fundatiei Hospice “Casa Speranței”

Descrierea postului

Folosirea artelor ca și instrument în vederea stimulării, recuperării și dezvoltării potențialului pacienților și copiilor care frecventează Centrul de Zi, acordarea sprijinului și suportului adecvat, recreere și socializare, în scopul îmbunătățirii calității vieții acestora, alături de sprijin emoțional pentru pacient și familie, în limitele competenței profesionale.

Cerințe

Diplomă “Lucrător prin arte combinate”, minim nivel 1 sau specializare “Terapie ocupațională” sau competente specifice de interventie terapeutica ale psihologului

Grad ridicat de creativitate;

Empatie, răbdare, toleranță;

Atitudine profesionistă;

Orientare către nevoile pacientului;

Excelente abilități de comunicare și interrelaționare;

Abilitati organizatorice și orientare spre resurse și soluții în situații dificile;

Atitudine pozitivă, promptitudine în realizarea sarcinilor, seriozitate și responsabilitate;

Centrat pe rezultate cantitative, dar mai ales calitative;

Abilitati de muncă în echipă;

Disponibilitate pentru program full-time.

Responsabilitati

Evaluarea nevoilor pacienților, identificând posibilele căi de intervenție prin arta sau terapie ocupațională ;

Planificare diverse activități, adaptate nevoilor identificate, pentru stimulare și dezvoltare prin mișcare, artă vizuală, muzică, teatru si jocuri de antrenare a minții ;

Initiere de intervenții care au ca scop menținerea și îmbunătățirea confortului fizic, emoțional și spiritual;

Asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării acestor activități (spatiu, materiale) ;

Desfășurarea activităților planificate și implicarea, la nevoie, a voluntarilor ;

Monitorizarea și evaluarea impactului activităților desfășurate asupra pacienților, adaptându-le continuu la statusul fizic și psihic al acestora.

Beneficii

Pachet salarial;

Activitate într-un mediu plăcut și profesionist;

Acumulare de experiență și posibilități de promovare în interiorul organizației.

 

Candidaţii interesaţi pot trimite un Curriculum Vitae la următoarea adresă de e-mail: recrutare@hospice.ro

 

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord. Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Organizatia îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.