Cerinte generale:

 • Membru al Colegiului Medicilor din Romania
 • Medic primar/ specialist boli infectioase

 Norma de lucru: plata cu ora- contract prestari servicii (aproximativ 3h/ luna)

Durata contract: nedeterminata

Descrierea postului: responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor

Principalele responsabilitati ale postului:

 • La solicitare efectuează consulturile de specialitate în unitatile cu paturi, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar;
 • Actualizează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică;
 • Coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în spital;
 • Actualizează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;
 • Colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;
 • Efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;
 • Oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile in evidenta, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile);
 • Cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi;
 • Evaluează periodic cu echipa medicala a unitatilor cu paturi modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);
 • Elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire.

 

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul la următoarea adresă de e-mail: recrutare@hospice.ro