Cerinte generale:

 • Studii: medii
 • Diploma de bacalaureat
 • Certificat/Atestat operare calculator
 • Cursuri de specialitate în domeniul statistica medicala

 Experienta:

 • Minim 3 ani in pozitie similara
 • Experienta in lucrul cu SIUI si platforma Atlasmed constituie un avantaj
 • Cunoasterea la nivel conversational a limbii engleze prezinta un avantaj

Norma de lucru: 8 h/zi

Program de lucru: in intervalul orar 08:00 – 16:00

Durata contract: perioada nedeterminata,

Descrierea postului:

 • Inregistreaza intrarile si iesirile pacientilor din spital, pe unitatea cu paturi sau serviciul de ingrijiri la domiciliu, pastrand legatura cu Departamentul Operational si Receptie pentru intocmirea formelor legale.
 • Verifica la internarea pacientului, anexarea la foaia de observatie a urmatoarelor documente:bilet de internare de la medicul de familie sau de specialitate, adeverinta de la locul de munca/cupon de pensie, dovada de asigurat.
 • Introduce in programul informatic, datele din foile de observatie, precum si alte documente medicale, verificand si raspunzand pentru exactitatea datelor (diagnosticul principal, diagnosticul secundar si procedurile medicale).
 • Efectueaza inregistrarea foilor de observatie a pacientilor internati in spital sau aflati in evidenta serviciilor de ingrijire la domiciliu, in sistemul electronic, completand in mod corect, conform cartii de identitate, a biletului de internare de la medicul specialist, alaturi de dovada de asigurat a pacientului (adeverinta, cupon pensie, carnet somaj, etc.)
 • Efectueaza semnarea electronica a internarii cu cardul de sanatate al pacientului.
 • Introduce in aplicatiile informatice corespunzatoare, sub sefului de serviciu statistica, codificarea medicala a bolilor din Foile de observatie clinica generala, investigatiile paraclinice, procedurile si manevrele medicale si tratamentele efectuate pe perioada internarii, consultatiile intraspitalicesti, verificand exactitatea datelor.
 • Verifica actele bolnavului internat, astfel: C.I., biletul de trimitere eliberat de medicul de policlinica, talonul de pensie, adeverinta de seviciu, elev, somaj si adeverinta de ajutor social sau handicap si verifica biletul de trimitere avizat de medicul de garda.
 • Aranjeaza in ordine cronologica foile de observatii FOCG, creaza opis, leaga documentele arhivate, le inventariaza si le preda periodic la arhiva spitalului.
 • Indeplineste sarcini de arhiva conform procedurilor
 • Introduce in calculator codificarea foilor de observatie.
 • Preda la inceputul lunii si ori de cate ori este nevoie, situatia internarilor din luna precedenta.
 • La externarea pacientului, preda acestuia documentatia (biletul de iesire, scrisoarea medicala, concediul medical, precum si alte documente aferente)

Beneficii:

 • 26 zile de concediu de odihna, anual;
 • 1 zi libera aferenta zilei de nastere
 • 1 zi libera de Ziua Mondiala a Sanatatii;
 • Tichete de masa in valoare de 40 lei/zi;
 • Abonament Bookster;
 • Formare profesionala constanta in domeniul paliatiei.

  Candidatii interesati sunt rugati sa trimita Curriculum Vitae si scrisoare de intentie la urmatoarea adresa de e-mail: recrutare@hospice.ro