Internarea și externarea

Internarea

Perioada de internare este de 14 zile, cu posibiltate de prelungire în funcţie de evoluţia clinică a pacientului si cu  avizul comisiei interdisciplinare.

În ziua programată a internării, pacientul trebuie să se prezinte cu cardul de sănătate/adeverinţă de asigurat, buletinul sau cartea de identitate, biletul de trimitere pentru internare de la medicul de familie sau medicul oncolog, plus medicamentele din tratamentul actual al pacientului.

Pe lângă tratament de specialitate și îngrijire personalizată oferim pacienţilor 3 mese principale pe zi și gustări în funcţie de toleranţă, preferinţe și posibilităţi. Nu aduceţi tacâmuri sau veselă pentru că acestea vă sunt oferite de unitatea noastră.

Dietele pacienţilor sunt individualizate în funcţie de diagnosticul principal (dacă are gastromă de alimentaţie sau sondă nasogastrică, dacă are disfagie de solide sau lichide), în funcţie de patologia asociată (de exemplu Diabet zaharat) sau în funcţie de considerentele spirituale, de apartenenţă la un anumit rit sau cult religios.

Bagajul pentru perioada internării trebuie sa fie minimal: obiecte de igienă personală – periuţa, pasta de dinţi, un prosop și lenjerie intimă (chiloţi, șosete, maiouri), papuci, haine de interior preferate de pacient, pijama, eventual telefon și încărcător. Obiectele de valoare sau banii pot sa fie predate pe baza de proces verbal personalului de serviciu. Din motive de siguranță, pe timpul internării nu sunt acceptate obiecte tăietoare/înţepătoare (cuţite, foarfeci), aparatură electrică (fierbător, radio alimentat la priză).

Dispozitivele medicale personale electrice pot să fie folosite doar în măsura în care sunt în perioada de garanție (certificate) sau însoțite de un document oficial care atestă verificarea lor tehnică recentă. Unitatea deține și utilizează paturi electrice, saltele anti-escară, concentratoare de oxigen, aparate de aerosoli, aparat de presoterapie, vestă pneumatică, aparat pentru tuse asistată, etc.

Transportul va fi asigurat de fiecare pacient/aparţinător atât la internare, utilizând serviciul public de ambulanță sau mijloace proprii. La externare, pacientul/ aparținătorul poate opta pentru mijloacele proprii de transport sau prin solicitarea de către personalul Fundației a serviciului public de ambulanță. Fundația HOSPICE nu deține controlul asupra perioadei de așteptare a transportului solicitat și nici responsabilitatea însoțirii pacientului pe durata transportului și de la punctul de oprire al ambulanței până în casa pacientului (ex: la etaj). O listă a furnizorilor de servicii de transport pacienţi vă este disponibilă la cerere.

 

Programul de vizită

În unitățile de îngrijiri palliative este încurajată vizitarea pacientului și contactul familiei/ îngrijitorilor cu echipa de îngrijire cu scopul de asigura sprijinul familiei si continuitatea îngrijirii.

Persoanele apropiate pot vizita pacienții internați la orice ora, cu acordul echipei de îngrijire, cu respectarea liniștii și confortului pacienților și fără a afecta desfășurarea în bune condiții a îngrijirii și tratamentelor, sub rezerva procedurilor ce se impun pentru prevenirea infectiilor de orice fel

Este posibil ca anumite tratamente sau manevre terapeutice să se desfașoare în timpul orelor de vizita – în acest caz veţi fi rugaţi să le oferiţi profesioniștilor din unitate condiţiile pentru a desfășura acest act medical. Unul dintre motivele internării poate să fie oferirea unei perioade de răgaz familiei/ îngrijitorului, preluarea poverii îngrijirii, pentru o durată limitată, de către echipa de profesioniști a Fundației. De aceea vă recomandăm să folosiți acest timp pentru a vă odihni; nu este recomandată petrecerea nopții în unitate pentru vizitatori.

 

Informaţii generale despre internare

Fiecare salon are baie proprie cu dotări specifice persoanelor cu handicap fizic: televizor, aer condiţionat, sursă individuală de lumină  plus un buton de panică care este așezat deasupra patului pacientului sau lângă pacient, pe care poate apăsa la orice oră din zi sau din noapte. În cel mai scurt timp va primi ajutor medical specializat.

Toaleta pacienţilor se face de câte ori este nevoie, cei care nu pot singuri și au nevoie de ajutor vor fi  sprijiniţi și le vor fi furnizate materialele necesare. Tegumentul pacienţilor este verificat zilnic și se iau toate măsurile pentru prevenirea escarelor și pentru îngrijirea specializată, acordată obiectivului și prognosticului, în cazul în care sunt prezente escare. Pansamentele se efectuează cu precădere dimineaţa, dar și la nevoie, conform protocolului specific, individualizat

Preotul ortodox vizitează săptămânal (miercuri dimineaţa) pacienţii internaţi în unitatea cu paturi. Preotul poate fi solicitat și la nevoie pentru pacienţii aflaţi în stare critică sau dacă pacientul/familia solicită intervenţia acestuia. Pentru pacienţii de altă confesiune decât ortodoxă, se identifică nevoia acestora, comunicându-se consilierului spiritual, care intervine și  planifică întâlnirea cu pastor/preot sau grupul confesional de apartenenţă.

Modul de lucru și comunicarea, atât cu pacienţii și familiile acestora, cât și în cadrul echipei vor reflecta respectul și acceptarea pentru starea și deciziile pacientului și ale familiilor. Atunci când deciziile familiei sunt diferite de dorinţele pacientului, dorinţa pacientului are prioritate și personalul  medical va pleda pentru respectarea acesteia, mediind relaţiile conflictuale. Principiile etice se vor aplica în fiecare caz, iar situaţiile delicate se vor comunica Consiliului etic al Fundaţiei în vederea găsirii celui mai bun mod de rezolvare.

 

Obligatii ale pacientului internat

 Reguli pentru aparţinători și vizitatori

 • să respecte regulile ce se aplică în spital;
 • să păstreze ordinea, liniștea și curăţenia în spital;
 • să respecte programul de vizite și de masș precum și circuitele funcţionale din spital;
 • să nu deterioreze bunurile din spital; să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • să nu părăseasca spitalul fără aprobare. În cazul în care exista drept de invoire să nu depășească timpul care i-a fost acordat;
 • să păstreze și să predea în bune condiţii echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital;
 • să respecte personalul medical și de îngrijire precum și pe ceilalţi pacienţi;
 • să păstreze alimentele numai în frigider (nu pe masa sau noptieră);
 • să utilizeze surse de sunet (TV, radio, etc) fără a deranja ceilalţi pacienţi
 • sa pastreze linistea si sa evite orice discomfort pe care l-ar putea cauza celorlalti pacienţi să folosească facilităţile din spital cu responsabilitate și atenţie, în caz contrar, pacientul putănd suporta contravaloarea eventualelor defecţiuni;
 • să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicale; să respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului (accesibil la cerere la Cabinetul asistentului); să anunţe familia despre orele de vizita.

Obligaţii legate de siguranţă și situaţii de urgenţă

 • să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
 • să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor și mijloacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu; să anunţe orice eveniment observat și care poate produce o situaţie de urgenţă;
 • să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranţă a spaţiilor.

Regulile pot fi schimbate de către medicul curant sau de către echipa de gardă în funcţie de starea de sănătate a pacientului să respecte dispoziţiile legale care interzic cu desăvârșire fumatul în incinta unităţilor sanitare.

Reguli pentru aparţinători și vizitatori

 • respectarea programului de vizită afișat și a regulilor specifice interdicţia introducerii în incinta spitalului a băuturilor alcoolice, drogurilor, obiectelor tăioase/contondente, armelor; – -interdicţia de a facilita părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi;
 • evitarea vizitelor în spital dacă au boli infecţioase;
 • accesul este interzis pentru orice persoană care pare intoxicată cu alcool sau cu alte substanţe;
 • fumatul este interzis in spital;
 • respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului; evitarea discutiilor neplăcute ce pot afecta pacienţii si respectarea liniștii celorlalţi bolnavi internaţi.
 • Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizitele să se desfășoare în centrul de zi sau pe terasa centrului.

Drepturile pacientilor 

Drepturile pacientilor sunt reglementate prin Legea nr. 46/2003, Normele de Aplicare prin Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de Aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si adaugirile ulterioare.

Externarea

Externarea pacietului este planificata de obicei la 2 saptamani de la internare. Cu trei zile inaintea externarii se discuta cu pacientul si cu familia despre data externarii. Pentru asigurarea continuitati ingrijirii dupa externare, pacientii vor fi transferati intr-unul din serviciile ingrijire la domiciliu , ambulator sau centru de zi ; vom comunica evolutia clinica, recomandarile de tratament și îngrijire medicului de familie sau specialistului prin scrisoare medicala sau bilet de iesire din spital.

Solicită serviciile HOSPICE

completează online formularul pentru a solicita serviciile oferite