Internarea și externarea

Externarea

Externarea pacietului este planificata la 2 saptamani de la internare. Cu trei zile inaintea externarii se discuta cu pacientul si cu familia despre data externarii. Pentru asigurarea continuitati ingrijirii dupa externare, pacientii vor fi predati intr-unul din serviciile ingrijire la domiciliu , ambulator sau centru de zi ; vom comunica evolutia clinica , tratamentul si recomandarile- medicului de familie sau specialistului prin scrisoare medicala sau bilet de iesire din spital.

În cazul în care pacientul are nevoie de îngrijiri la domiciliu și se află în aria de acoperire a echipei Hospice Casa Speranţei (respectiv unul dintre sectoarele 1, 2 sau 3 ale Bucureștiului sau zonele limitrofe care nu depășesc linia de centură) va fi redirecţionat către echipa de Home Care și contactat de către aceștia.


Internarea

Perioada de internare este de 14 zile, cu posibiltate de prelungire în funcţie de evoluţia clinică a pacientului si cu  avizul comisiei interdisciplinare.

În ziua programată a internării, pacientul trebuie să se prezinte cu cardul de sănătate/adeverinţă de asigurat, buletinul sau cartea de identitate, biletul de trimitere pentru internare de la medicul de familie sau medicul oncolog, plus medicamentele din tratamentul actual al pacientului.

Oferim pacienţilor 3 mese principale pe zi și gustări în funcţie de toleranţă, preferinţe și posibilităţi. Nu aduceţi tacâmuri sau veselă pentru că acestea vă sunt oferite de unitatea noastră.

Dietele pacienţilor sunt individualizate în funcţie de diagnosticul principal (dacă are gastromă de alimentaţie sau sondă nasogastrică, dacă are disfagie de solide sau lichide), în funcţie de patologia asociată (de exemplu Diabet zaharat) sau în funcţie de considerentele spirituale, de apartenenţă la un anumit rit sau cult religios.

Bagajul pentru perioada internării trebuie sa fie minimal: obiecte de igienă personală – periuţa, pasta de dinţi, un prosop și lenjerie intimă (chiloţi, șosete, maiouri), papuci, doar o pijama, eventual telefon și încărcător. Obiectele de valoare sau banii vor fi predate la internare aparţinătorului însoţitor – acestea nu sunt permise pe timpul internării.  Pe timpul internării nu sunt acceptate obiecte tăietoare/înţepătoare (cuţite, foarfeci) asupra pacienţilor.

Transportul va fi asigurat de fiecare pacient/aparţinător atât la internare, cât și la externare. O listă a furnizorilor de servicii de transport pacienţi vă este disponibilă la cerere.

Programul de vizită

Rudele si aparținătorii pot vizita pacienții internați la orice ora, cu acordul echipei de îngrijire, cu respectarea liniștii și confortului pacienților și fără a afecta desfășurarea în bune condiții a îngrijirii și tratamentelor.

Este posibil ca anumite tratamente sau manevre terapeutice să se desfașoare în timpul orelor de vizita – în acest caz veţi fi rugaţi să le oferiţi profesioniștilor din unitate condiţiile pentru a desfășura acest act medical. Nu aveţi voie să rămâneţi cu pacientul peste noapte!

Informaţii generale despre internare

Nu avem rezerve, saloanele au 2 până la 5 paturi. Fiecare salon are baie proprie cu dotări specifice persoanelor cu handicap fizic: televizor, aer condiţionat, sursă individuală de lumină  plus un buton de panică care este așezat deasupra patului pacientului sau lângă pacient, pe care poate apăsa la orice oră din zi sau din noapte. În cel mai scurt timp va primi ajutor medical specializat

Toaleta pacienţilor se face de câte ori este nevoie, cei care nu pot singuri și au nevoie de ajutor vor fi  sprijiniţi și le vor fi furnizate materialele necesare. Tegumentul pacienţilor este verificat zilnic și în funcţie de scorul pe scala Waterlow se procedează conform recomandărilor medicului curant. Pansamentele se efectuează cu precădere dimineaţa, dar și la nevoie, conform protocolului specific, individualizat

Preotul ortodox vizitează săptămânal (miercuri dimineaţa) pacienţii internaţi în unitatea cu paturi. Preotul poate fi solicitat și la nevoie pentru pacienţii aflaţi în stare critică sau dacă pacientul/familia solicită intervenţia lui mai devreme. Pentru pacienţii de altă confesiune decât ortodoxă, se identifică nevoia acestora, comunicându-se consilierului spiritual, care intervine și  planifică întâlnirea cu pastor/preot sau grupul confesional de apartenenţă.

Discuţiile pacientului și a familiilor acestora cu echipa interdiscplinara (medic curant, asistent medical, kinetoterapeut, consilier spiritual, psiholog sau asistent social) aflată în îngrijire despre evoluţia clinică a pacientului, tratament, dată de externare, redirecţionare către serviciul de îngrijire la domiciliu ulterioară externarii au loc în centrul de zi din unitatea cu paturi, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-15:00.

Comunicarea cu pacienţii și familiile acestora va avea ca obiectiv identificarea și exprimarea problemelor și asigurarea sprijinului emoţional, social și spiritual, în paralel cu cel fizic.

Modul de lucru și comunicarea, atât cu pacienţii și familiile acestora, cât și în cadrul echipei vor reflecta respectul și acceptarea pentru starea și deciziile pacientului și ale familiilor. Atunci când deciziile familiei sunt diferite de dorinţele pacientului, dorinţa pacientului are prioritate și personalul  medical va pleda pentru respectarea acesteia, mediind relaţiile conflictuale. Principiile etice se vor aplica în fiecare caz, iar situaţiile delicate se vor comunica Consiliului etic al Fundaţiei în vederea găsirii celui mai bun mod de rezolvare.

Obligatii ale pacientului internat

 Reguli pentru aparţinători și vizitatori

 • să respecte regulile ce se aplică în spital;
 • să păstreze ordinea, liniștea și curăţenia în spital;
 • să respecte programul de vizite și de masș precum și circuitele funcţionale din spital;
 • să nu deterioreze bunurile din spital; să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • să nu părăseasca spitalul fără aprobare. În cazul în care exista drept de invoire să nu depășească timpul care i-a fost acordat;
 • să păstreze și să predea în bune condiţii echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital;
 • să respecte personalul medical și de îngrijire precum și pe ceilalţi pacienţi;
 • să păstreze alimentele numai în frigider (nu pe masa sau noptieră);
 • să utilizeze surse de sunet (TV, radio, etc) fără a deranja ceilalţi pacienţi
 • sa pastreze linistea si sa evite orice discomfort pe care l-ar putea cauza celorlalti pacienţi să folosească facilităţile din spital cu responsabilitate și atenţie, în caz contrar, pacientul putănd suporta contravaloarea eventualelor defecţiuni;
 • să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicale; să respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului (accesibil la cerere la Cabinetul asistentului); să anunţe familia despre orele de vizita.

Obligaţii legate de siguranţă și situaţii de urgenţă

 • să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
 • să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor și mijloacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu; să anunţe orice eveniment observat și care poate produce o situaţie de urgenţă;
 • să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranţă a spaţiilor.

Regulile pot fi schimbate de către medicul curant sau de către echipa de gardă în funcţie de starea de sănătate a pacientului să respecte dispoziţiile legale care interzic cu desăvârșire fumatul în incinta unităţilor sanitare.

Reguli pentru aparţinători și vizitatori

 • respectarea programului de vizită afișat și a regulilor specifice interdicţia introducerii în incinta spitalului a băuturilor alcoolice, drogurilor, obiectelor tăioase/contondente, armelor; – -interdicţia de a facilita părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi;
 • evitarea vizitelor în spital dacă au boli infecţioase;
 • accesul este interzis pentru orice persoană care pare intoxicată cu alcool sau cu alte substanţe;
 • fumatul este interzis in spital;
 • respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului; evitarea discutiilor neplăcute ce pot afecta pacienţii si respectarea liniștii celorlalţi bolnavi internaţi.
 • Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizitele să se desfășoare în centrul de zi sau pe terasa centrului.

Drepturile pacientilor 

Drepturile pacientilor sunt reglementate prin Legea nr. 46/2003, Normele de Aplicare prin Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de Aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si adaugirile ulterioare.