Legislaţie

Drepturile pacientului
Legea 46 din 2013

Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative
Ordinul 253 23/02/2018

Raportul pentru Bănca Mondială privind Evaluarea nevoii de îngrijire paliativă în România
Ministerul Sănătății, 22 ianuarie 2019

Comisia de paliație a Ministerului Sănătății
Ordinul Ministrului Sănătății nr 124/29.01.2018

Asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
Legea nr 185/24 iulie 2017

Acreditarea ANMCS a serviciilor de ingrijiri paliative. Standarde, Proceduri şi Metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor
Standarde acreditare spitale

Organigrama HOSPICE Casa Speranţei
Descarcă [PDF]

Certificat ISO 2811
Descarcă [PDF]

Ordin M.S. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.
Descarcă [PDF]

Standarde de calitate pentru Ingrijirea paliativa
Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
Descarcă [PDF]

Legea nr. 347/2018 pentru completarea articolului 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Descarcă [PDF]

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificari si completari ulterioare
Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare și autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative
Descarcă [PDF]

Legea 46/2003 actualizata la 23.11.2020 a drepturilor pacientului cu modificari.
Descarcă [PDF]

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii în domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat si cantinele sociale.
Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
Descarcă [PDF]

Legea nr. 272/2004 (r1) privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificari
Descarcă [PDF]

Hotarârea Guvernului nr.867/2015 aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Descarcă [PDF]

Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile ulterioare.

Descarcă [PDF]

Ordinul nr. 2643/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

Descarcă [PDF]

Decizie 458/28.12.2018 privind implementarea programului de garda la domiciliu a medicilor

Descarcă [PDF]

Pentru mai multe informaţii legate de îngrijire paliativă, accesaţi infopaliatie.ro