Descrierea proiectului

Proiectul PALcomunitate are ca scop asigurarea accesului echitabil la servicii de paliație pentru persoanele cu boli cronice progresive din unitățile rurale și urbane mici defavorizate.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 2.091.652 euro oferit de Norvegia prin

Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.(FRDS)

Perioada sa de desfășurare este cuprinsă între 1 iulie 2021 și 31 decembrie 2023.

Obiectivele proiectului

PALcomunitate este un program menit să asigure accesul la servicii de paliație al persoanelor cu boli cronice progresive din comunitățile rurale și urbane defavorizate.

Proiectul vizează dezvoltarea și pilotarea unui model integrat de servicii de îngrijire paliativă în 105 comunități rurale și urbane mici defavorizate din 6 județe și 5 regiuni de dezvoltare (Centru-Brasov, Alba, Sud-Giurgiu, Bucuresti-Ilfov-Ilfov, Nord- Est- Bacău, Nord-Vest- Bihor) și răspunde atât nevoilor identificate la nivel național cât și celor identificate la nivel local în strategiile locale de dezvoltare.

Ce ne-am propus să realizăm?

  • Dezvoltarea unui model integrat și coordonat de servicii de paliație în concordanță cu prevederile legale actuale
  • Testarea modelului integrat și coordonat de servicii de paliație pe un grup de 1500 beneficiari adulți și copii cu boli cronice progresive și 1500 familii vulnerabile din comunități rurale și urbane mici defavorizate, pe parcursul proiectului
  • Instruirea a 170 profesioniști implicați în îngrijirea beneficiarilor și informarea în domeniul paliației a 170 actori care interacționează cu beneficiarii, pe parcursul proiectului
  • Promovarea modelului integrat și coordonat de servicii de paliație pentru beneficiari adulți și copii cu boli cronice progresive către cel puțin 100 instituții publice locale, județene și naționale, pe durata a 7 luni

Parteneri

HOSPICE Casa Speranței – promotorul proiectului

Consiliul Județean Brașov

Asociația Lumina – Bacău

Asociația Hospice Eliana – Alba

Asociația Hospice Emanuel  – Oradea

Beneficiarii PALcomunitate

Sunt pacienți de toate vârstele, adulți și copii cu boli cronice progresive, cu suferință generată de simptome necontrolate, probleme psiho-emoționale, sociale, spirituale, precum și familiile acestora, pe toată perioada îngrijirii, inclusiv în perioada de doliu.

Pacienții cu nevoi de bază și grad de complexitate redus sunt pacienți cu boală cronică progresivă moderată, care nu au co-morbidități, și care au îngrijitori în cadrul familiei, cu nevoi de îngrijiri paliative manifestate ca suferință fizică, psiho-emoțională sau spirituală ușoară

Pentru aceasta categorie de pacienti intervențiile propuse în proiect vor fi acordate de profesioniștii din comunitățile vizate în proiect, cu sprijinul partenerilor din proiect, în cazul în care există asemenea resurse în comunități.

Pacienții cu nevoi complexe sunt pacienți cu boli cronice progresive care au una sau mai multe din următoarele caracteristici: suferință moderată/severă în domeniul fizic, social, spiritual, psiho-emoțional; nu au familie sau există situații conflictuale majore in familie; au multiple co-morbidități; au depășit capacitatea de îngrijire prin medicina primară/spital, după o evaluare inițială efectuată de medicul de familie/medicul specialist.

Pentru aceasta categorie de pacienți, organizațiile HOSPICE Casa Speranței, Hospice Eliana, Asociația Lumina și Hospice Emanuel vor acorda servicii specializate de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulator și în centre de zi.

Stadiul implementării proiectului

  • În cadrul proiectului a fost realizată catagrafierea potențialilor beneficiari și a resurselor/ rețelelor de sprijin existente in comunitatile vizate (medicale, sociale, resurse comunitare) prin chestionare care au fost trimise către reprezentanții primăriilor din unitățile administrativ-teritoriale vizate.
  • Rezultatele centralizate ale chestionarelor aplicate în județele vizate pot fi consultate AICI.
  • În prezent sunt acordate servicii specializate de îngrijri paliative pentru beneficiarii cu nevoi complexe, care depășesc competențele de bază ale profesioniștilor din comunitățile vizate

RESURSE

Disclaimer

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă autorilor.