Descrierea proiectului

Proiectul PALcomunitate are ca scop asigurarea accesului echitabil la servicii de paliație pentru persoanele cu boli cronice progresive din unitățile rurale și urbane mici defavorizate.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 2.091.652 euro oferit de Norvegia prin

Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.(FRDS)

Perioada sa de desfășurare este cuprinsă între 1 iulie 2021 și 31 decembrie 2023.

Obiectivele proiectului

PALcomunitate este un program menit să asigure accesul la servicii de paliație al persoanelor cu boli cronice progresive din comunitățile rurale și urbane defavorizate.

Proiectul vizează dezvoltarea și pilotarea unui model integrat de servicii de îngrijire paliativă în 105 comunități rurale și urbane mici defavorizate din 6 județe și 5 regiuni de dezvoltare (Centru-Brasov, Alba, Sud-Giurgiu, Bucuresti-Ilfov-Ilfov, Nord- Est- Bacău, Nord-Vest- Bihor) și răspunde atât nevoilor identificate la nivel național cât și celor identificate la nivel local în strategiile locale de dezvoltare.

Ce ne-am propus să realizăm?

  • Dezvoltarea unui model integrat și coordonat de servicii de paliație în concordanță cu prevederile legale actuale
  • Testarea modelului integrat și coordonat de servicii de paliație pe un grup de 1500 beneficiari adulți și copii cu boli cronice progresive și 1500 familii vulnerabile din comunități rurale și urbane mici defavorizate, pe parcursul proiectului
  • Instruirea a 170 profesioniști implicați în îngrijirea beneficiarilor și informarea în domeniul paliației a 170 actori care interacționează cu beneficiarii, pe parcursul proiectului
  • Promovarea modelului integrat și coordonat de servicii de paliație pentru beneficiari adulți și copii cu boli cronice progresive către cel puțin 100 instituții publice locale, județene și naționale, pe durata a 7 luni

Parteneri

HOSPICE Casa Speranței – promotorul proiectului

Consiliul Județean Brașov

Asociația Lumina – Bacău

Asociația Hospice Eliana – Alba

Asociația Hospice Emanuel  – Oradea

Beneficiarii PALcomunitate

Sunt pacienți de toate vârstele, adulți și copii cu boli cronice progresive, cu suferință generată de simptome necontrolate, probleme psiho-emoționale, sociale, spirituale, precum și familiile acestora, pe toată perioada îngrijirii, inclusiv în perioada de doliu.

Pacienții cu nevoi de bază și grad de complexitate redus sunt pacienți cu boală cronică progresivă moderată, care nu au co-morbidități, și care au îngrijitori în cadrul familiei, cu nevoi de îngrijiri paliative manifestate ca suferință fizică, psiho-emoțională sau spirituală ușoară

Pentru aceasta categorie de pacienti intervențiile propuse în proiect vor fi acordate de profesioniștii din comunitățile vizate în proiect, cu sprijinul partenerilor din proiect, în cazul în care există asemenea resurse în comunități.

Pacienții cu nevoi complexe sunt pacienți cu boli cronice progresive care au una sau mai multe din următoarele caracteristici: suferință moderată/severă în domeniul fizic, social, spiritual, psiho-emoțional; nu au familie sau există situații conflictuale majore in familie; au multiple co-morbidități; au depășit capacitatea de îngrijire prin medicina primară/spital, după o evaluare inițială efectuată de medicul de familie/medicul specialist.

Pentru aceasta categorie de pacienți, organizațiile HOSPICE Casa Speranței, Hospice Eliana, Asociația Lumina și Hospice Emanuel vor acorda servicii specializate de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulator și în centre de zi.

Rezultate la finalul proiectului

 

1515 beneficiari unici au fost trecuți în evidența echipelor de îngrijiri palliative ale partenerilor din proiect.

Am fost prezenți în 289 de localități din 23 de județe.

Activitatea 1

Catagrafierea resurselor, nevoilor existente în comunitățile vizate și a beneficiarilor.

Activitatea 2

Au fost realizate 3 modele integrate de colaborare între echipa specializată de îngrijiri paliative și echipa din comunitate. Acestea au fost supuse unui proces de consens la care au participat 201 profesioniști (69 din echipa specializată și 132 de profesioniști din comunități). După procesul de consens au fost organizate 15 întâlniri de lucru și videoconferințe.

Activitatea 3

Conceperea a 10 protocoale și algoritimi de lucru care se regăsesc în cadrul modelelor.

Realizarea fișei electronice comune de observație pentru pacient și implementarea unui softwere de transcriere vocală.

Activitatea 4

Activitate 4.1 – 5 videoclipuri educaționale adresate pacienților și familiilor acestora (igienă, drepturi, îngrijirea escarelor, etc).

10 materiale educationale sub formă de broșuri adesate pacienților și familiilor acestora.

32 de întâlniri educaționale pentru profesioniștii din comunități și oameni de bine din comunitate la care au participat 491 persoane.

110 convorbiri telefonice și întâlniri fizice ale echipei specializate cu echipa de bază.

Activitatea 4.2 – 28.737 vizite la domiciliu pacientilor realizate de echipele de îngrijiri paliative (17.000 vizite prevăzute).

Activitatea 4.3 – înființarea a 2 ambulatorii de specialitate la P2/P4 ce au dus la un total de 1595 de consultații de specialitate (100 prevăzute).

Activitatea 4.4  – 3962 de participări în cadrul centrelor de zi adulți și copii (1000 prevăzute).

7 tabere organizate (6 prevăzute) pentru pacienți și familiile lor: tabere de doliu pentru mamele care și-au piedut copiii, tabere pentru frații sănătoși ai copiilor pacienți, tabere pentru copiii pacienți și aparținătorii lor.

Activitatea 4.5 – 2478 intervenții ce vizau consiliere telefonică (Help Line) în sistem 24/7, pentru asigurarea continuității îngrijirii beneficiarilor din comunitățile vizate (1000 prevăzute).

Activitatea 5

Monitorizarea și evaluarea rezultatelor provenite din pilotarea modelului integrat de servicii, prin organizarea a 5 intâlniri cu experții implicați.

Activitatea 6

Realizarea a 3 curricule pentru medici, asistenți medicali și alți profesioniști ce au fost folosite în instruirea a 182 de profesioniști în paliație (170 prevăzuți).

Activitatea 7

154 de participanți la Cursul Last Aid – au avut loc 12 întâlniri în comunități unde s-a vorbit participanților despre importanța și necesitatea sprijinului în cazul Ultimului Ajutor.

Activitatea 8

Elaborarea unei propuneri de politică publică.

Aplicarea 216 chestionare de satisfacție a beneficiarilor.

Achiziția unui autoturism pentru fiecare locație.

RESURSE

Disclaimer

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă autorilor.