În perioada 01.10.2019-30.09.2020, Colegiul UCECOM „Spiru Haret” implementează proiectul „Îmbunățirea stagiilor de instruire clinică prin model norvegian”. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR, ÎN ROMÂNIA, cu un grant total de 29100 euro.

Scopul proiectului este îmbunătațirea parteneriatului agent economic- școală. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Hospice Casa Speranței. Șase profesori și profesori de insturire practică ai Colegiului UCECOM „Spiru Haret”, alături de trei tutori de instruire practică din partea Hospice Casa Speranței, participă în perioada 25-29.11.2019 la o mobilitate în cadrul școlii Glemmen videregående skol, din Fredrikstad, Norvegia.

Cu emoția unei prime mobilități în cadrul proiectelor SEE 2014-2021, profesorii Colegiului UCECOM „Spiru Haret” și tutorii de practică ai Hospice Casa Speranței ne scriu câteva gânduri despre aștepările lor:


” Din punctul meu de vedere, prin participarea la Proiectul Îmbunătățirea stagiilor de instruire clinică prin model novegian, voi câștiga o experiență care mă va ajuta ulterior să mă dezvolt professional. Pe baza cunostințelor dobândite prin schimbul de experiență, voi putea să aduc practici noi, care vor îmbunătăți pregătirea teoretică și practică a elevilor de la școala postliceală sanitară a Colegiului UCECOM Spiru Haret. Îmi doresc ca experiența din Norvegia să îmi ofere posibilitatea de a-mi îmbunătăți pregătirea ca profesor de instruire practică prin preluarea modelelor de lucru norvegiene. Îmbinarea acestora cu modelul românesc de pregătire va permite ca elevii să poată beneficia de o educație modernă, adaptată specificului național, ajungând astfel să fie mult mai bine pregătiți pentru profesia de asistent medical”.
Teniță Ionela, profesor nursing catedra Sănătate.


” Participarea la proiectul “Îmbunătăţirea stagiilor de instruire clinicӑ prin model norvegian” reprezintӑ pentru mine o bunӑ ocazie de a lua contact direct cu un sistem  educaţional nou.  În cele câteva zile pe care le voi petrece în școlile din Fredrikstadt. Mi-aș dori sӑ aflu mai multe despre modul în care se desfășoară orele, cum se organizeazӑ activiatea de predare – învăţare – evaluare, despre relaţia dintre elevi și profesori, precum și despre alte elemente care fac ca sistemul norvegian de învăţământ sӑ fie considerat unul dintre cele mai bune din lume.

Cu siguranţă, vor fi activităţi care vor contribui la dezvoltarea mea profesionalӑ și la îmbunӑtӑṭirea calităţii actului educaţional”.
Nicoleta Mureșan, profesor limba engleză, Colegiul UCECOM „Spiru Haret”


 ” Prin participarea la activitățile acestui proiect doresc să ating următoarele obiective:

– îmbunătățirea desfășurării stagiilor de instruire practică, de la calificarea Tehnician optometrist, prin modelul norvegian;
– îmbunătățirea metodelor didactice folosite pentru  calificarea Tehnician optometrist;
– observarea materialelor didactice folosite la clasă pentru activitatea de predare-învăţare-evaluare, pentru dezvoltarea atitudinilor și deprinderilor elevilor;
– observarea desfășurării activității propriu-zise de predare-învăţare-evaluare la clasă, dar și în laboratoare, ateliere, agenți economici de profil;
– observarea evaluării atitudinilor și deprinderilor elevilor;
– observarea modalităților de formare/ perfecționare pentru cadrele didactice;
– observarea modalităților de valorificare a cunoştinţelor dobândite de către cadrele didactice la cursuri/sesiuni de formare în relația elev-profesor;
– analizarea metodelor folosite pentru combaterea absenteismului elevilor, atât la orele de teorie, cât și la orele de instruire practică;
– observarea funcțiilor și activităților desfășurate de cadrele didactice în cadrul altor Comisii de lucru din școală;
– cunoașterea legislației din domeniul educației norvegiene.

La nivel personal doresc să cunosc Norvegia în ansamblul ei, obiceiurile și tradițiile norvegiene, capitala Oslo, dar și fiordurile și orașele mari ale țării”.
Anca Stoica, calificarea Tehnician optometrist- Colegiul UCECOM „Spiru Haret”


” Colegiul UCECOM ”Spiru Haret’‘mi-a oferit posibilitatea să particip în cadrul proiectului îmbunătăţirea stagiilor de instruire clinicӑ prin model norvegian, finanțat prin granturile SEE 2014-2021”Program de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor, în România, desfășurat în Norvegia , la sfârșitul lunii noiembrie. Pe plan profesional sunt multiple gândurile, dar, ca să fiu cât mai concis în a transmite în câteva rânduri, îmi doresc să aflu informații și să descopăr tehnici din sfera recuperării și reabilitării medicale care pot ajuta la îngrijirea pacienților și totodată nivelul informațiilor obținute să le pot distribui cursanților din stagiile de practică semestriale (asistenților BFKT). Eficientizarea diferitelor programe de recuperare pot duce la o îmbunătițire mai rapidă a calității vietii pacienților cu care intru în contact în activitatea profesională.Pe plan personal încărcătura psiho-emoțională, având în vedere faptul căîmi doream de mult să vizitez o țară din zona Nordică a Europei. Va multumesc pentru aceasta oportunitate!”.
Bogdan Racoviță, tutore de practică BFKT- HOSPICE Casa Speranței


” Din punct de vedere profesional, în cadrul mobilității în Norvegia îmi doresc să aflu informații noi atât în domeniul medical cât și în ,,arta mentoratului” asistenților medicali repartizați în stagiile de practică pentru a fi informați corespunzător privind metodele și tehnicile de îngrijire a pacienților. Totodată nivelul informațiilor mă vor ajuta atât din punct de vedere psiho-emoțional, cât și ca nivel de pregătire. Pe plan personal, cu siguranță vizitarea unei țări nordice contactul  cu istoria și cultura acestei țări mă vor ajuta să descopăr aspect noi”.
Emilia Clecea, tutore de practică AMG- HOSPICE Casa Speranței