Fundația HOSPICE Casa Speranței, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere de la Agenția de Protecție a Mediului a autorizației de mediu pentru obiectivul Centrul de Îngrijiri Paliative HOSPICE Casa Speranței, amplasat în Brașov, Str.Sitei nr.17A.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Brașov, Str. Politehnicii nr.3,  pe toată durata de derulare a procedurii.